Política de privacitat 2018-05-11T07:58:58+01:00

Política de privacitat

L’Usuari dels serveis oferts a través del Lloc Web, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que FUNDACIÓ OBRA SOCIAL BENEFICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable LA FUNDACIÓ OBRA SOCIAL BENÈFICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS, i que es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

S’informa l’usuari que, d’acord a allò que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el Real Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, les seves dades seran incloses en el fitxer de Comunicació el qual consta inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i n’és Responsable del fitxer l’entitat FUNDACIÓ OBRA SOCIAL I BENÈFICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS.

Així mateix, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició dirigint la seva sol·licitud per escrit a l’entitat la FUNDACIÓ OBRA SOCIAL I BENÈFICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS a l’adreça Carrer Mestre Ros, 7 de Castellar del Vallès (08211, Barcelona), acompanyant-la d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.